Веселин Тачев е роден на 21 февруари 1941 г. в село Караисен, Велико Търновско, но животът му е свързан най-вече с град Русе и с русенското село Щръклево. Той е основател и уредник до смъртта си на литературния музей „Светлоструй” в Щръклево. Бил е дългогодишен читалищен деятел, изследовател в областта на археологията, краезнанието, фолклора и етнографията. Сътрудничил е със стихове, разкази и публицистика на столични и провинциални вестници и списания. Автор е на книгите: „Стихове” (Варна, 1964), „Малолетния” – повест, в съавторство с Добри Жотев (София, 1980), „Спасяването на храма” – разкази и миниатюри (Варна, 1986), „Светлоструй” – документален сборник (Русе, 1991) и „Болка” – стихотворения (Павликени, 1991 и 1995, посмъртно). Веселин Тачев умира трагично на Рождество Христово – 25.12.1991 г.

Есеистика:

ВЕСЕЛИН ТАЧЕВ – “ИСКАМ СВОБОДА В ТАЯ НЕВОЛЯ”


За автора:

АТАНАС ГАНЧЕВ - ЛИТЕРАТУРЕН РУСЕ: ВЕСЕЛИН ТАЧЕВ (1941 - 1991)