Галина Цветкова

Родена 1964година.

Магистър по живопис.

Специализация – Портрет.

От 1996 година преподава рисуване във

Великотърновския университет

"Св. Св. Кирил и Методий”, България.

Член на съюза на българските художници.

 

 

 

 

Критика и отзиви:

ГАЛИНА ЦВЕТКОВА - 110 ГОДИНИ ОТ РОЖДЕНИЕТО НА ВАСИЛ СТОИЛОВ