Роден на 20.10.1945 г. в гр. Тутракан.

По баща произхожда от русчушки фанариоти а по майка – от румънски селяни, от долината на река Яломица.

В родния си град завършва средно образование, а във Варна – Висшето Военно-морско училище.

В продължение на пет години кръстосва моретата и океаните, а после работи и на Дунава. Там, в Параходство БРП, се пенсионира. „За това, когато ме попитат дали съм обиколил света, казвам скромно, че не успях да го обиколя целия, но половината обиколих.” – споделя Адриан, който понастоящем работи като преводач на и от румънски език. Живее в гр. Русе. Женен. Има син, дъщеря и трима внуци.

Стихове пише от начална училищна възраст. Първите си стихове публикува във вестника на Военния флот. Има издадени две книги – една с проза и една с поезия:

Краставици по шлепчийски” – моряшки хумор, изд. от „Денница”, 2005 г., Русе.

Старото кино” – поезия, изд. 2015 г. от „Авангард принт” – Русе.

От месец септември 2016 г. членува в Русенския филиал на Съюза на свободните писатели.

Поезия:

АДРИАН ВАСИЛЕВ – КЪМ МОРЕТО, ВЕТРЕ ЩУРИ, ОБЪРНИ НА ИЗТОК...