Живее и работи в гр. Бургас. Завършила е Учителския институт в гр. Бургас, университет “Паисий Хилендарски” в Пловдив, специалност “българска филология”.

Член е на ССПБ от неговото създаване – 08.04.1991 г. В сборника “Саморазвитие - път към съвършенството”/1996 г./, Венета Ташева се представя със статия “С неуморния дух на българина”. С разказа “Негово величие - Учителят”, статията “Следизпитна равносметка и това, което предстои”, “Празнично откровение за деня на Бургас” - 6 декември /Никулден/ и с много други публицистични статии върху училищния живот в България и Бургас, Ташева защитава учителската професия, която е избрала по призвание. В местната преса излизат нейните статии “Хармония в багри” “Да те жадувам”, “И след концерта...”, “Пея за вас”, където умело вплита литературните си познания и впечатления с емоционалните си преживявания от въздействието на художествените платна от изложби и концерти.

Във всички издания на Бургаския алманах “Бризове” авторката откроява своята творческа физиономия именно в лите-ратурния критичен жанр. Ташева работи върху литературни-критически есета на творби от Н. Странджански, проф. Ст. Мицов, Ст. Георгиев, Г. Аргиров, П. Симеонова, Ж. Абрашева, Р. Илче-ва, Д. Недялкова, М. Манолов, Д. Пейчева, В. Луков, Ал. Бака-лов, К. Янъкова и др. В националната антология на ССП “Извън гравитацията” /2007 г./ Ташева помества своя литературно-критически поглед върху поетическата книга на Вл. Луков “Сверка на сетивата”. През 2007 г. излиза от печат книгата ù “Вук Караджич - за величието на българското слово и народност”. През 2010 г. е в подготовка за печат книгата за Маестро Ташев с обогатен снимков и нотен материал на ИК „Божич” Бургас.

Венета Ташева притежава окършено перо на есеист и белетрист. Откъси от нейни творби са печатани в редица издания.

 

Критика:

ВЕНЕТА ТАШЕВА – ПРЕДГОВОР НА СТИХОСБИРКАТА „ВЛЮБЕН ШЕПОТ“ НА БУРГАСКАТА ПОЕТЕСА РАДКА ИЛЧЕВА

ВЕНЕТА ТАШЕВА - ДОКАТО СМЕ БУДНИ В ОБИЧ ЩЕ ЖИВЕЕМ

ВЕНЕТА ТАШЕВА - ПОЕЗИЯТА НА ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ И ИСТИНСКОТО ИЗКУСТВО, ОТ КОЕТО “БЯГСТВО НЯМА”