Румяна Манева е родена през 1950 г. в Русе. Завършва специалност Българска филология във Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий“ през 1973 г. с дипломна работа върху творчеството на Петко Ю. Тодоров. Дълги години работи като гимназиален учител в родния си град.

Защитила е двугодишна специализация във ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“ в областта на синтеза между литературата и илюстрацията/ 1994 г./. Автор е на публикации по проблеми на образованието и културата, рецензии на книги и изложби /живопис/, есета,литературна критика в местния и централния печат.

Редактирала е научни сборници, а в продължение на 17 години е съставител и редактор на литературен алманах „Извор“. Участвала е в национални и международни конференции с научни разработки на литературни теми. Носител е на наградата „Учител на годината“/Русе,2000 г./ и на националната награда на Общонародната фондация „Христо Ботйов“ /2003 г./. Автор е на книгата „Дъждът на моите очи“- поезия /2000 г./.

Есеистика:

РУМЯНА МАНЕВА - ЗА НОВИТЕ РИЦАРИ И ЗА БЕЛИТЕ ГУЩЕРИ

РУМЯНА МАНЕВА - ЖИВОТ В ПРИКАЗКИ

Критика и отзиви:

 РУМЯНА МАНЕВА - ЗА ТАНЦА НА ДУШИТЕ ВЪВ ВСЕМИРА