В навечерието на празника на светите братя Кирил и Методий Съюзът на свободните писатели в България гостува на свои събратя в Република Македония. Съвместно бяха проведени на 21. 05. 2008 год. следните творчески срещи и форуми:

1.Премиера на Антология – 2008 на Съюза на свободните писатели в България. Антологията е издание на ИК „Современост" - Скопие. Неин съставител е д-р Васил Тоциновски, главен редактор и уредник на най-старото македонско литературно списание „Современост". В нея са включени 21 български поети и писатели – членове на ССП. Преводачи на техните творби са Никола Алтиев, Славчо Ковилоски, Юсуф Сюлейман и д-р Васил Тоциновски. Художественото оформление на Антологията е на Даниела Кръстевска.


д-р Васил Тоциновски
 


2.Кръгла маса на тема: „Балканските писатели пред нови реалности". Дискусията се състоя същия ден между 11 и 13 часа в салона на Издателство „Просветно дело" - Скопие. В нея, освен македонски творци, взеха участие и членовете на ССП проф. д-р. Стефан Влахов – Мицов, Йотко Кадемов, Димитър Димитров и Владимир Луков.
Иван Антоновски
Елена Пренджова


3.Литературно четене на македонски и български писатели. То се осъществи между 16 и 18 часа на 21. 05. 2008 г. в Клуба на читателите „Просветно дело" - Скопие.Димитър Димитров
Йотко Кадемов


Славчо Ковилоски
Никола Алтиев