1. Председател: Владимир Луков
2. Първи зам. председател: Лиляна-Цезия Механджиева
3. Заместник председател: Йордан Василев
4. Секретар:

Наталия Бояджиева

Членове:
Мария Атлиман
Надежда Радева
Асен Дипчев

 

 

 

СЕДАЛИЩЕ НА СЪЮЗА НА СВОБОДНИТЕ ПИСАТЕЛИ
Гр. София - 1000, ул. "Раковски" № 127, читалище "Славянска беседа", II етаж (за Съюза на свободните писатели)