Тодор Билчев е роден на 18.04.1956 г. в Русе. Завършва „Българска филология” във ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий” през 1981 г. От 1986 г. до днес работи в Държавен архив – Русе. Издал е 54, предимно документални и исторически, книги, между които „Филип Тотю – личност, дейност, документи” – 1990; „An Easternorthodox Communitu Duringthe Tansimat (Dokuments froma Register of the Bulgarien Sosietuin Ruse. 1860 – 1872). Източноправославната общност по време на Танзимата (Документи от регистрите на Българската община в Русе. 1860 – 1872 г.)” - Токио, 1997; „Захари Стоянов – редактор и издател” – 1999; „Иваница Ангелов Иванов – съзаклятник и банкер. Биографичен очерк.” - 2002; „Обретенският духовен хранител. 75 г. читалище “Хр. Ботев” – с. Обретеник, Русенско” – 2003; „Батин” – 2003; „Обретенският храм на просветата. 135 г. училище “П.Р.Славейков” – с. Обретеник, Русенско” – 2005; „Епископ Андрей Велички – митрополит Андрей Нюйоркски. 1928 – 1972 г.” - 2007; „Варненски и Преславски Симеон. Биография.” - 2007; „55 г. Държавен архив – Русе (юбилеен сборник).” – 2007; „Добруджа и Ньойският договор. 1917 – 1919 г.” – 2009; „Обретенският духовен храм “Света Троица”” – 2010; „Поп Дошо” – 2010; „Хранител на памет и дух. 60 г. ДА – Русе” - 2012 Духовни спомени. Иван Коларов. Кънчо Бакалов” – 2014; Цанка Илиева – спомен и реалност за Обретеник” - 2014; Горно Абланово” – 2014 и др. Публикувал е над 100 научни съобщения, над 2000 научнопопулярни статии в специализирани научни издания, местни и централни вестници и списания, както стихотворения и разкази във вестниците Дунавска правда”, „Любородие”, „Златаришки пламък”, „Форум”, „Ретро”, „Минаха години”, „Пенсионери”, „Трета възраст”, „Стършел”, „сп. „Брод”, „Издател” и др.. Носител на втора награда за очерк в конкурса на в. „Дунавски фар” – Русе от 13.07.1990 г. Лауреат на националната литературна награда „Светлоструй” за документалистика, връчена му на 18.05.1995 г. в с. Щръклево от поетите Йосиф Петров и Иван Цанев. Награден с юбилеен плакет и грамота от кмета на Община Борово д-р Иван Попов на 05.09.2009 г. „за написване историята на с. Батин и дългогодишна безкористна краеведческа дейност”. Избран за почетен гражданин на Борово на 5.09.2014 г. заради книгите му за Г. Абланово, Батин и Обретеник и във връзка с 30-годишнината от обявяването на Борово за град. Избран за почетен член на читалище „Канев – Пробуда 1924” на 30.10.2014 г. за книгата му за Г. Абланово и по повод 90-годишнината на читалището. През 2015 г. издава първата си и единствена досега стихосбиркаЕсенна жътва, на представянето на която на 30.11.2015 г. му е връчена грамота за ярко творческо присъствие от Русенския клон на Съюза на свободните писатели.

Поезия:

ТОДОР БИЛЧЕВ – В БЕЗМЪЛВИЕТО ТИХО НА НОЩТА...