Поетеса, белетрист, стоматолог. Родена е на 02. 11. 1953 г. в София. Завършва немска гимназия през 1972 г., а след това стоматология - 1978 г. Започва работа по разпределение (според тогавашните социалистически наредби) в с. Морава В. Търновско. До 1986 г. работи в гр. Свищов. Там става секретар на литературния клуб "Алеко Константинов". Нейни стихове и проза са публикувани в сп. "Родна реч", в. "Пулс", в. "Литературен форум", алманах "Янтра", сп. "Пламък" и др. Авторка е на стихосбирката "Събличане" (2002), изд. "Тих-И-Вел", под редакцията на Йордан Василев. Живее и работи в София.