Поетеса, филолог, художник. Родена е на 14 февруари 1964 год. в гр. София. Завършила е Средно специално училище за изящни изкуства "Илия Петров" и Италианска филология в СУ "Св. Климент Охридски".Издала е книгите "Цвят от кестени" (1996) и "Магията" (2002) със стихове на български и италиански език. Наградена за поезия на италиански език на единадесети (2002г.) и на дванадесети (2003г.) Международен литературен конкурс "Voci Nostre". Представена е като поетеса в юбилейната антология на Съюза на свободните писатели и в антологията "Поезия - Бяла 2003".